Alterpartiet

Alterbordet er efter Hardie-Fischers anvisning udført i sort granit.

Ved højmessen 1. søndag i advent 2009 blev den nye alterudsmykning: Det sårbare menneske indviet. I sin prædiken beskrev sognepræst Elof Westergaard bronzeskulpturen med følgende ord:
"I Mariehøj kirke i dag indvier vi her ved gudstjenesten den nye alterudsmykning, en bronzeskulptur udført af billedhuggeren Thomas Anderson. Efter halvtres år med det store høje kors med lammet har kirken nu fået en ny udsmykning, Den gamle udsmykning, korset med lammet, var allerede fra begyndelsen tænkt som en midlertidig udsmykning. Og den har nu så haft sin tid.
 
Det nye figur er en menneskeskikkelse, det sårede eller sårbare menneske, det opadstigende menneske ( Nb. det forløste menneskes ).Titlen på den nye figur må for så vidt være underordnet, for figuren er nu konkret placeret her i kirkens rum. Den er fri til fortolkning, og den vil som os blive præget af det, som sker i kirkens rum.
I dag er det således nærliggende at se denne skikkelse i lyset netop af det, vi har hørt om Jesus i Nazareth. Et menneske, som træder frem, på en gang kendt og samtidig fremmed, nær og dog fjern, tilstedeværende og dog anderledes, en bærer af håb og nyt liv og samtidig en, der kan forarge og støde.
Bronzefiguren rummer for mig det alt sammen. 

Krop 
Vi er gået fra lammet på korset til en konkret menneskeskikkelse her på kirkens væg. Og det er godt, at få en sådan krop ind her i kirken. Den kan på markant vis minde os om det centrale i kristentroen,  - understøtte os i det, vi her hører, at Gud har givet sig tilkende, at han drager ind i vores verden, sind og hjerte, - at han giver sig til kende, som han gjorde det den dag i Nazareth.  
 
For mere end 1300 år blev der holdt et kirkemøde i Istanbul for hele den daværende kirkeverden. Der tog man også afsked med lammet. Lammet er et smukt symbol på Kristus, sagde man, men idet Guds søn er blevet menneske, og nåden og sandheden har vist sig i ham. Så er billedforbudets fjerne Gud nu afløst af Kristus selv. I ham ser vi Gud. Dette mysterium minder figuren os nu her om.
 
Himlens lys gennem ruden
Undervejs i processen med ny kunst i kirken blev det drøftet, om ikke den store væg skulle åbnes for lyset udefra, måske ved en stor mosaik.
Lysindfaldet i denne kirke, hvis grundplan er hentet fra en russisk orthodoks kirke,  bør imidlertid primært komme ovenfra, sådan som også den prægtige lysekrone understøtter det. Det er selve hovedtanken i en sådan østkirkelig arkitektur. 
 
Men så alligevel bringer den nye udsmykning også nyt lys her ind i rummet. Ikke dagslyset udefra Almindsøvej, men derimod lyset af bladguldet i den rude, som figuren hæver sig i.
Er det himlens lys, som farver denne rude? Fra gammel tid er guldet i alt fald set som ikke en farve, men som det, der angiver den himmelske virkelighed og dermed også den historie Gud har med os. Det at Gud farver dagen med sin kærlighed og nåde? Ja gør vores dage og år - ja også det nye kirkeår til et nådeår.
 
Bevægelsen opad
Markerer figuren et nærvær, fortæller den om krop og om himmel, så forkynder den samtidig også det håb, som bærer Jesu tale om et nådeår. Figuren er hæftet på væggen, men den er samtidig på vej, i bevægelse, ikke mod jorden, mod glemsel og død, men på vej opad.
Ikke at det sker dramatisk og med styrke. Snarere tværtimod, men den er der: Bevægelsen opad.
Det er jo en mærket krop, vi ser, - en mærket krop sådan som tiden mærker hver af vores kroppe - men det at en sådan krop må løftes, gør kun håbet større for hver eneste af os.
Det er det opstandelses håb, som rejser sig påskemorgen ved Jesu tomme grav. Et håb, som gør, at vi nu intet har at frygte, trods alt det, vi har mistet og også fortsat må tage afsked. Uret går, et nyt kirkeår begynder, men det er i Jesu navn et nådeår".

Uddrag af Elof Westergaards prædiken

 

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse v/ Jakob Nissen

23. feb 10:00
11:00
23. feb 10:00 -
11:00

Fastelavnsgudstjeneste v/ Jakob Nissen

Efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller mm. på Vestre Skole. Arrangeret i …

23. feb 14:00
14:30
23. feb 14:00 -
14:30

Spaghettigudstjeneste v/ Malene Schmidt

Efterfølgende fællesspisning i sognehuset. Pris voksne 30 kr. - børn spiser gratis.

26. feb 17:00
17:30
26. feb 17:00 -
17:30

Koncert med Christian Brock

Se mere under "Musik og kor i kirken"

27. feb 19:30
20:30
27. feb 19:30 -
20:30

Højmesse v/ Malene Schmidt

1. mar 10:00
11:00
1. mar 10:00 -
11:00

Kom og syng - i Højskolesangbogen

Konceptet er: Årstidssange og en 'frit valg'-afdeling fra Højskolesangbogen. Kom og …

2. mar 16:00
17:30
2. mar 16:00 -
17:30

Kirkehøjskole

"Døbt til danskhed" v/ Kåre Gade, Redaktør. Kirkehøjskolen afholdes i …

4. mar 10:00
12:15
4. mar 10:00 -
12:15

Litteraturkreds - aftenholdet

4. mar 19:30
21:30
4. mar 19:30 -
21:30

Koncert med Silas Bjerregaard

I samarbejde med MusikRampen. For info om koncerten og billetsalg se her.

5. mar 20:00
21:00
5. mar 20:00 -
21:00

Højmesse v/ Kristoffer Knattrup

8. mar 10:00
11:00
8. mar 10:00 -
11:00

Se hele kalenderen - tryk her